Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
42 / 39 / 5
48.8% 45.3% 5.8%
49% 3041
#2
2 / 0 / 0
100% 0% 0%
100% 25