Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
1 / 4 / 1
16.7% 66.7% 16.7%
17% 7