Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
35 / 68 / 10
31% 60.2% 8.8%
31% 938
#2
2 / 2 / 0
50% 50% 0%
50% 25