Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
37 / 19 / 3
62.7% 32.2% 5.1%
63% 996
#2
1 / 6 / 3
10% 60% 30%
10% 45
#3
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0