Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
1 / 3 / 1
20% 60% 20%
20% 16
#2
0 / 0 / 1
0% 0% 100%
0% 4