Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
1 / 0 / 0
100% 0% 0%
100% 20
#2
1 / 3 / 1
20% 60% 20%
20% 13