Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
1 / 0 / 0
100% 0% 0%
100% 20
#2
1 / 4 / 1
16.7% 66.7% 16.7%
17% 13