Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
21 / 36 / 4
34.4% 59% 6.6%
34% 517