Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
53 / 57 / 17
41.7% 44.9% 13.4%
42% 1690
#2
3 / 6 / 1
30% 60% 10%
30% 108
#3
3 / 11 / 4
16.7% 61.1% 22.2%
17% 55