Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
56 / 61 / 18
41.5% 45.2% 13.3%
41% 1782
#2
3 / 6 / 1
30% 60% 10%
30% 108
#3
3 / 11 / 4
16.7% 61.1% 22.2%
17% 55