Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
2 / 5 / 3
20% 50% 30%
20% 52