Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
9 / 23 / 1
27.3% 69.7% 3%
27% 175