Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
121 / 135 / 18
44.2% 49.3% 6.6%
44% 5583
#2
1 / 0 / 0
100% 0% 0%
100% 10