Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
28 / 8 / 1
75.7% 21.6% 2.7%
76% 721