Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
4 / 8 / 5
23.5% 47.1% 29.4%
24% 77