Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
92 / 139 / 22
36.4% 54.9% 8.7%
36% 3646
#2
4 / 7 / 1
33.3% 58.3% 8.3%
33% 69
#3
0 / 2 / 1
0% 66.7% 33.3%
0% 4
#4
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0