Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
4 / 7 / 1
33.3% 58.3% 8.3%
33% 52