Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
4 / 6 / 1
36.4% 54.5% 9.1%
36% 52