Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
0 / 2 / 2
0% 50% 50%
0% 8