Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
203 / 229 / 32
43.8% 49.4% 6.9%
44% 16573
#2
97 / 118 / 68
34.3% 41.7% 24%
34% 1634
#3
17 / 7 / 3
63% 25.9% 11.1%
63% 433