Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
1 / 3 / 0
25% 75% 0%
25% 20