Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
14 / 17 / 1
43.8% 53.1% 3.1%
44% 224