Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
15 / 18 / 1
44.1% 52.9% 2.9%
44% 234