Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
2 / 3 / 0
40% 60% 0%
40% 45
#2
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0