Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
9 / 38 / 7
16.7% 70.4% 13%
17% 272