Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
18 / 4 / 1
78.3% 17.4% 4.3%
78% 955
#2
1 / 7 / 1
11.1% 77.8% 11.1%
11% 45
#3
1 / 0 / 0
100% 0% 0%
100% 35
#4
1 / 1 / 1
33.3% 33.3% 33.3%
33% 17