Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
1 / 1 / 0
50% 50% 0%
50% 5