Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
59 / 155 / 28
24.4% 64% 11.6%
24% 1743
#2
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0
#3
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0
#4
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0