Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
61 / 161 / 28
24.4% 64.4% 11.2%
24% 1793
#2
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0
#3
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0
#4
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0