Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
3 / 4 / 0
42.9% 57.1% 0%
43% 85