Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
0 / 1 / 1
0% 50% 50%
0% 2