Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
103 / 131 / 29
39.2% 49.8% 11%
39% 4760
#2
0 / 4 / 1
0% 80% 20%
0% 2