Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
8 / 9 / 4
38.1% 42.9% 19%
38% 113