Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
621 / 286 / 102
61.5% 28.3% 10.1%
62% 28919
#2
2 / 4 / 2
25% 50% 25%
25% 14
#3
0 / 0 / 1
0% 0% 100%
0% 4