Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
42 / 96 / 9
28.6% 65.3% 6.1%
29% 1158
#2
0 / 2 / 1
0% 66.7% 33.3%
0% 2
#3
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0
#4
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0