Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
152 / 198 / 33
39.7% 51.7% 8.6%
40% 8640
#2
1 / 1 / 0
50% 50% 0%
50% 15