Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
136 / 190 / 32
38% 53.1% 8.9%
38% 7134
#2
1 / 1 / 0
50% 50% 0%
50% 15