Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
7 / 5 / 6
38.9% 27.8% 33.3%
39% 75