Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
18 / 54 / 12
21.4% 64.3% 14.3%
21% 398