Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
9 / 2 / 2
69.2% 15.4% 15.4%
69% 329
#2
3 / 10 / 1
21.4% 71.4% 7.1%
21% 75