Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
53 / 36 / 2
58.2% 39.6% 2.2%
58% 6388
#2
35 / 10 / 5
70% 20% 10%
70% 1532
#3
34 / 37 / 5
44.7% 48.7% 6.6%
45% 1128