Como xogar ao xadrez: regras e nocións básicas

Nunca é tarde de máis para aprender a xogar ao xadrez, o xogo máis popular do mundo! Aprender as regras do xadrez é fácil:

Paso 1. Como preparar o taboleiro

Ao comezo da partida o taboleiro está disposto de tal forma que cada xogador ten unha casa branca na parte inferior dereita. As pezas de xadrez están colocadas do mesmo xeito cada vez. Na segunda fila están os peóns. Na primeira, as torres van nas esquinas, os cabalos ao seu carón, seguidos polos bispos e finalmente a dama, que sempre vai nunha casa da súa mesma cor (dama branca en casa branca, dama negra en casa negra), e o rei na casa restante.

Como preparar o taboleiro

Paso 2. Como se moven as pezas

Cada unha das 6 pezas diferentes móvese de maneira distinta. As pezas non se poden mover a través doutras pezas (agás o cabalo que pode saltar por riba), e nunca se poden mover a unha casa ocupada por unha peza propia. Así e todo, poden moverse e ocupar o sitio dunha peza do opoñente que é capturada. As pezas móvense xeralmente a posicións dende as que poden capturar outras pezas (ocupando o seu lugar), defender pezas propias en caso de captura ou controlar casas importantes na partida.

Como se move o Rei no xadrez

O rei é a peza máis importante, pero tamén é unha das máis febles. O rei tan só se pode mover unha casa en calquera dirección: arriba, abaixo, aos lados ou en diagonal. O rei non pode moverse nunca a unha posición en xaque (onde poida ser capturado). Cando unha peza ataca ao rei, chámase "xaque".

Como se move o Rei

Como se move a Dama no xadrez

A dama é a peza máis poderosa. Pódese mover en calquera dirección en liña recta: cara diante, cara atrás, cara aos lados ou en diagonal, sempre que non interfiran outras pezas. E, como todas as outras pezas, se a dama captura unha peza do opoñente ocupa o seu lugar. Mira ben como a dama branca captura á dama negra e logo o rei negro está obrigado a moverse.

Como se move a Dama

Como se move a Torre no xadrez

A torre pode moverse tan lonxe como queira, pero tan só cara adiante, cara atrás ou cara aos lados. As torres son pezas especialmente poderosas cando se protexen unha á outra e traballan xuntas!

Como se move a Torre

Como se move o Bispo no xadrez

O bispo pode moverse tan lonxe como queira, pero tan só en diagonal. Cada bispo comeza nunha casa dunha cor (branca ou negra) e pasa toda a partida nas casas desa mesma cor. Os bispos traballan ben conxuntamente porque cada un cubre as debilidades do outro.

Como se move o Bispo

Como se move o Cabalo no xadrez

Os cabalos móvense dun xeito moi diferente ás outras pezas, van dúas casas nunha dirección e unha máis nun ángulo de 90 grados, xusto igual que a forma dun "L". Os cabalos son tamén as únicas pezas que poden saltar por enriba doutras pezas.

Como se move o Cabalo

Como se move o Peón no xadrez

Os peóns son peculiares porque se moven e capturan de xeito diferente: móvense cara adiante, pero capturan en diagonal. Os peóns só poden mover unha casa cara adiante cada vez, agás no seu primeiro movemento no que poden avanzar dúas casas. Os peóns tan só poden capturar unha casa en diagonal cara adiante. Nunca se poden mover ou capturar cara atrás. Se hai outra peza xusto en fronte dun peón, este non pode mover por riba ou capturar esa peza.

Como se move o Peón

Paso 3. Descubre as regras especiais do xadrez

Hai algunhas regras especiais no xadrez que poden non parecer moi lóxicas de primeiras. Foron creadas para facer o xadrez máis divertido e interesante.

Como coroar un peón

Os peóns teñen outra habilidade especial, se un peón chega ao outro lado do taboleiro pode converterse noutra peza (chámase coroación ou promoción). Un erro común é pensar que os peóns tan só poden ser trocados por algunha das pezas xa capturadas. Iso NON é así, poden converterse en calquera peza agás un rei. Un peón adoita coroar en dama. Tan só os peóns poden coroar.

Como coroar un peón

Como tomar 'ao paso'

A última regra sobre os peóns é a captura "ao paso". Se un peón avanza dúas casas de golpe no seu primeiro movemento e facendo isto colócase a carón dun peón do opoñente (eludindo a posibilidade do outro peón para capturalo), ese outro peón ten a opción de capturar ao primeiro peón que pasa por diante del. Este movemento especial ten que ser realizado inmediatamente despois do movemento do primeiro peón, do contrario a opción de capturalo pérdese. Fai clic no exemplo para entender mellor esta regra rara, pero importante.

Como tomar 'ao paso'

Como enrocar no xadrez

Outra regra especial do xadrez denomínase enroque. Esta xogada permíteche facer dúas cousas importantes nun só movemento: levar o teu rei a unha posición segura (a priori) e sacar á túa torre da esquina e poñela en xogo. Un xogador pode mover, nunha soa xogada, o seu rei dúas casas cara a un lado e logo mover a torre dende a esquina dese mesmo lado a carón do rei polo lado oposto (ver o exemplo). Así e todo, para poder enrocar deben cumplirse as seguintes condicións:

 • ten que ser o primeiro movemento dese rei
 • ten que ser o primeiro movemento desa torre
 • non pode haber ningunha peza entre o rei e a torre a mover
 • o rei non pode estar en xaque ou pasar por unha casa ameazada

Date conta de que cando enrocas nunha dirección o rei está máis preto do lateral do taboleiro. A isto chámaselle "enroque curto". Enrocar cara ao outro lado, por riba da casa da raíña, chámase "enroque longo". Calquera que sexa o lado elixido, o rei sempre se despraza dúas casas cando se enroca.

Como enrocar no xadrez

Paso 4. Averigua quen fai a primeira xogada no xadrez

O xogador das pezas brancas sempre move o primeiro. Por iso, os xogadores adoitan decidir ao chou quen leva as brancas adiviñando a cor dun peón oculto na man do outro xogador. Entón as brancas fan un movemento, despois as negras, logo as brancas de novo, logo as negras, e así até que remate a partida. Mover primeiro é unha pequena vantaxe que dá ás brancas a oportunidade de atacar de inmediato.

Paso 5. Revisa as regras sobre como gañar unha partida de xadrez

Hai dúas maneiras de rematar unha partida de xadrez: por xaque mate ou acordando táboas.

Como dar xaque mate no xadrez

O obxectivo do xogo é dar xaque mate ao rei do adversario. Isto acontece cando o rei queda en xaque e non pode saír del. Tan só hai tres maneiras nas que un rei pode saír dun xaque: movéndose a outra casa (mais non pode enrocarse!), bloqueando o xaque con outra peza, ou capturando a peza que ameaza ao rei. Se un rei non pode escapar dun xaque é mate, entón a partida remata. Normalmente o rei non é capturado ou sacado do taboleiro, a partida simplemente declárase rematada.

Como dar xaque mate no xadrez

Como facer táboas nunha partida de xadrez

As veces non hai un gañador senón que a partida remata en táboas. Hai 5 razóns polas que unha partida de xadrez pode rematar en táboas:

 • É afogado cando lle toca mover a un xogador, pero non pode facer ningún movemento legal e o seu rei NON está en xaque
 • Os xogadores poden simplemente acordar táboas e deixar de xogar
 • Non hai suficientes pezas no taboleiro para dar xaque mate (exemplo: un rei e un bispo contra un rei)
 • Un xogador declara táboas se a mesma posición exacta é repetida tres veces (aínda que non necesariamente tres veces consecutivas)
 • Fixestes 50 movementos consecutivos sen que ningún xogador movera un peón ou capturara unha peza

Paso 6. Estuda estratexias básicas de xadrez

Hai catro cousas sinxelas que todo xadrecista debe saber:

Protexe o teu rei

Leva o teu rei a un recuncho do taboleiro onde adoita estar máis seguro. Non pospoñas o enroque. Normalmente é bo enrocar tan axiña como sexa posible. Lembra, non importa o preto que esteas de dar xaque mate ao teu opoñente se ao teu propio rei lle dan xaque mate primeiro!

Non te deixes pezas

Non perdas as túas pezas por falta de atención! Cada peza é valiosa e non podes gañar unha partida sen pezas para dar xaque mate. Hai un sistema doado que moitos xogadores empregan para realizar un seguimento do valor relativo de cada peza de xadrez. Canto vale cada peza de xadrez?

 • Un peón vale 1
 • Un cabalo vale 3
 • Un bispo vale 3
 • Unha torre vale 5
 • A dama vale 9
 • O rei ten un valor infinito

Ao final da partida estes puntos non significan nada. Non é máis que un sistema que podes empregar para tomar decisións mentres xogas, axudándoche a saber cando capturar, cambiar ou facer outras xogadas.

Estuda estratexias básicas de xadrez

Controla o centro do taboleiro

Debes tratar de controlar o centro do taboleiro coas túas pezas e peóns. Se controlas o centro, terás máis espazo para mover as túas pezas e será máis difícil para o teu opoñente atopar boas casas para as súas pezas. No exemplo darriba as brancas fan bos movementos para controlar o centro namentres as negras fan malas xogadas.

Utiliza todas as túas pezas

No exemplo de arriba, as brancas teñen todas as súas pezas en xogo! As túas pezas non fan nada gardadas na primeira fila. Trata de desenvolver todas as túas pezas de xeito que teñas máis para utilizar cando ataques ao rei. Empregando só unha ou dúas pezas para atacar non che será suficiente contra calquera opoñente decente.

Paso 7. Practica xogando moreas de partidas

O mellor que podes facer se queres mellorar no xadrez é xogar moitas partidas! Da igual se xogas na casa cos amigos ou coa familia, ou se xogas en liña, o que tes é que xogar moito para mellorar. Estes días é fácil atopar unha partida de xadrez en liña! Preme aquí para saber onde podes xogar ao xadrez.

Como xogar variantes de xadrez

Se ben a maior parte da xente xoga ao xadrez coas regras habituais, a algúns gústalles xogar ao xadrez con algúns cambios nas regras. Son as chamadas "variantes do xadrez". Cada variante ten as súas propias regras.

Como xogar Xadrez960

O Xadrez960 segue todas as regras do xadrez normal agás para a posición inicial das pezas da primeira fila que se dispoñen ao chou nunha das 960 posicións posibles. O enroque faise seguindo as mesmas regras de sempre e situando o Rei e a Torre nas casas habituais (Rg1 e Tf1 ou Rc1 e Td1). O Xadrez960 é coma o xadrez normal pero con máis variedade na apertura.

Como xogar coas regras de torneos

Moitos torneos comparten regras similares. Estas regras non sempre se aplican ao xogar na casa ou en liña, pero pode que queiras practicar con elas igualmente.

 • Peza tocada, peza xogada - Se un xogador toca unha das súas propias pezas ten que mover esa mesma peza, sempre e cando haxa unha xogada legal. Se un xogador toca una peza do adversario, ten que capturar esa peza. Un xogador que queira tocar unha peza só para colocala ben no taboleiro debe anuncialo primeiro, normalmente dicindo "compongo".
 • Reloxos e Cronómetros - A maioría dos torneos empregan reloxos para regular o tempo dedicado a cada partida, non a cada xogada. Cada xogador ten o mesmo tempo para empregar na súa partida completa e pode decidir como administrar ese tempo. Cando un xogador fai unha xogada pulsa un botón ou preme unha palanca para iniciar o reloxo do opoñente. Se un xogador queda sen tempo e o adversario reclama, entón o xogador que quedou sen tempo perde a partida (a non ser que o opoñente non teña pezas abondo para dar xaque mate, neste caso a partida remata en táboas).

Preguntas frecuentes sobre o xadrez (FAQs)

Como mellorar o meu nivel de xadrez?

Coñecer as regras e as estratexias básicas é tan só o principio, hai tanto que aprender no xadrez que é imposible aprendelo todo nunha vida! Para mellorar tes que facer tres cousas:

 1. Xoga moitas partidas — Tan só sigue xogando! Xoga tanto como poidas. Debes aprender de cada partida, das que gañas e das que perdes.
 2. Study with chess lessons — If you really want to improve quickly then you should do some online chess lessons. You can find online chess lessons here.
 3. Divírtete — Non te desanimes se non gañas todas as partidas de inmediato. Todo o mundo perde, mesmo os campións do mundo. Se o pasas ben e aprendes coas partidas que perdes o xadrez gustarache para sempre!

Cal é a mellor primeira xogada no xadrez?

Se ben non hai acordo acerca de cal é a mellor xogada, é importante tratar de controlar o centro axiña. Así, a maior parte dos xogadores moven un dos peóns centrais (diante do rei ou da dama) dúas casas 1. d4 ou 1. e4. Outros xogadores prefiren 1. c4 ou 1. Cf3. A maior parte das demais xogadas non son tan boas. Para Bobby Fischer mover o peón de rei 1. e4 era o mellor.

Que cor move primeiro no xadrez?

O xogador que leva as brancas sempre move primeiro.

Pode un peón mover para atrás?

Os peóns non se poden mover para atrás. Porén, cando un peón chega ao outro lado do taboleiro podes promovelo a outra peza (como unha dama). Entón pasa a moverse como esa peza e pode mover para atrás.

Podes mover máis dunha peza de xadrez á vez?

Só podes mover unha peza a un tempo cando é a túa vez de xogar, cunha excepción! Cando enrocas, moves o rei e a torre nunha mesma xogada.

Cal é a peza de xadrez máis importante?

O rei e a peza de xadrez máis importante. Se perdes o rei, perdes a partida. Mais a dama e a peza de xadrez máis poderosa.

Cando se inventou o xadrez?

As orixes do xadrez non están completamente claras, aínda que a principal hipótese é que evolucionou de ancestrais xogos similares que había na India hai case dous mil anos. O xadrez como tal existe desde o século XV, cando se fixo popular en Europa.

Cal é o obxectivo do xadrez?

O xadrez é un xogo practicado entre dous adversarios en lados opostos dun taboleiro que contén 64 casas de cores alternas. Cada xogador ten 16 pezas: 1 rei, 1 dama (ou raíña), 2 torres, 2 bispos, 2 cabalos e 8 peóns. O obxectivo do xogo é dar xaque mate ao rei rival. O xaque mate acontece cando o rei está nunha posición de ser capturado (en xaque) e non pode escapar da captura.

Listo para comezar a xogar ao xadrez? Rexístrate gratis en Chess.com e comeza a desfrutar do xogo!

Comezar a xogar ao xadrez

Qué é Chess.com?