3rd edition, Cesar Orbe Memorial Chess 960 Series

Puntuación: Aberto 98 xogadores 06:00, 8 de abr. de 2020
Resultados
Xogador R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
#1
1b 1n 1b .5n 1b .5n 0n 1b 1n .5n 1b
8.5
59.75
#2
1b 1n 1b 1n 1b .5b 1n .5b 1b 0n .5n
8.5
55.5
#3
1n 1b 0n 1b 0n 1b 1b 1n 1b 1b .5n
8.5
54.75
#4
1n 1b 1n .5b .5n 0b 1n 1b 1b 1n .5b
8.5
50
#5
1b 1n 0n 1b .5b 1n 1b 1n 1n .5b .5b
8.5
48.75
#6
1b 1n 1b 1b 0n 1n .5b 1b 0n .5b .5n
7.5
40.25
#7
1n 0b 1n 1b .5n 1b .5n 0b 1n 1b .5n
7.5
37.5
#8
(2487)
- 1n 1b 1n 1b 1n 1b .5n 0b .5n 0n
7
45.5
#9
0b 1n 1b 1n 1b 0b 0n 1b 1n .5b .5n
7
42.5
#10
.5b 1n 0b 1n 1b - 1n 1b 0n 1n .5b
7
37.5
#11
- - 0b 1n 1b 1n 1b 1n 1b .5n .5b
7
35.75
#12
0b 1n 1b 1b 0n 1n 1b 0n .5n 1b .5b
7
32.5
#13
1n .5b 1b 1n .5b 1n 0b 0n 0b 1n 1n
7
31
#14
1n 1b 1b 0n 1b 1n 0n 1b 0b 0n 1b
7
30
#15
1n 0b 1n 0b 1n 0b 0n 1b 1n 1b 1b
7
29.5
#16
0b 1n 0n 0b 1b 1n 0b 1n 1n 1b 1n
7
29
#17
(2240)
.5n 1b 0n 0b 0n 1b 1n 1b 0b 1n 1b
6.5
27.25
#18
(2085)
0b 1n 0n 1b .5b 1n 0b 1b 0n 1n 1b
6.5
24.75
#19
1b 0b 1n 0n 1b 1n 1b 0n 0b 0n 1b
6
34
#20
1n 0b 0n 1n 1b 0b 1n 1b 1n 0b 0n
6
33.5
#21
1b 1n 1n 0b 1n 0b 1n 0n .5b .5n 0b
6
32.75
#22
1n 1n 0b 1n 0n 0b 1b 0n 1b 1n 0b
6
27
#23
- 1b 0n 1n 1b 0n 0b 0n 1b 1n 1b
6
26.5
#24
- 1n 1b 1n 0b 0n 1b 0n 1b 1b 0n
6
25.5
#25
1n 0n 0b 1n 0n 1b 0n 1b 1n 0b 1b
6
25