Grand Prix Chess - 960

Puntuación: Aberto 21 xogadores 11:20, 25 de xan. de 2020
Gañadores