Leg 4 Cesar Orbe Memorial Chess 960 Series

Puntuación: Aberto 94 xogadores 06:01, 15 de abr. de 2020
Resultados
Xogador R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
#1
1b .5n .5n 1b 1n 1b 1b 1n .5b 1n .5b
9
56.5
#2
0n 1b 1n 1b 1b 0n 1b 1n 1b 1n .5n
8.5
46
#3
1b 1n 1b .5n 0b 1n 1b .5b .5n .5n 1b
8
51.25
#4
1n 1b 1b 0n 1b 0n 1b 1n 1n 0b 1n
8
44.5
#5
1b 1n 1b 0n 1b 0n 1n .5b 1n .5b .5b
7.5
47.75
#6
1n 0b 1n 1b 1n 1b 0b .5n 0b 1n 1n
7.5
46.5
#7
1n 1n 0b 1b 0n .5n 1b 1n .5b 1b .5n
7.5
44.75
#8
1n 1b .5n .5b 1n 0b 0n .5b 1n 1b 1n
7.5
36.25
#9
.5b 1n 1b 1b .5n 1b 0n 1b 0n 0b 1n
7
44.25
#10
1n 1b 1b .5n .5b 1b 1n 0b 1n 0b 0n
7
41.75
#11
1b 1n 1b 1b 1n 1b 0n 0n 0b 0n 1n
7
41
#12
0n 1b 1n 1b 0b 1n 1b 0b 1n 1n 0b
7
37.5
#13
0n 1b 0n 1b 1b 1n 0n 1b 1n 0b 1b
7
36.5
#13
(2085)
1n 1n .5b 1n 1b 0n .5b .5n .5n 0b 1b
7
36.5
#13
1b 1n 0n 0b 1n 1n 1b 0n 1b 1n 0b
7
36.5
#16
0b 1n 1n 1b 0b 0n 1b 0n 1b 1n 1b
7
30
#17
1b 0n 0b .5b 1n 1n 1b 0n 0b 1n 1n
6.5
35.25
#18
0b 1n 1b 0n 1b 1n 1b 0b 1n .5b 0b
6.5
34.75
#19
1b 1n 1n .5b 0n 1b 0n 1b 0b 1n 0b
6.5
34.5
#20
(2127)
1n 0n 1b 1b 0n 1b 0n 1n 1b .5n 0b
6.5
26.75
#21
1n 1b 0n 0b 0n 1b 1n 0b 1n 0b 1n
6
30
#22
0b 0b 1n 1n 0b 0b 1n 1n 0b 1b 1n
6
27.5
#23
1b 1b 0n 1b 0n 1n 0b 0b 1n 1b 0n
6
25
#24
0n 1b 1n 1n 0b 0b 0n 1b 1b 1n 0n
6
24
#25
0n 1b 0b 0n - 1b 0b 1n 1b 1n 1n
6
23