Leg 5 Cesar Orbe Memorial Chess 960 Series

Puntuación: Aberto 78 xogadores 04:00, 19 de abr. de 2020
Resultados
Xogador R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
#1
1b 1n 1b 1n 1b .5n 1b 1n 0b 1n 1b
9.5
48.5
#2
1n 1b 0n 1b .5n 1b 1b 1n 0b 1n 1b
8.5
52.5
#3
1b 1n .5b 1b 1n .5b 0n 1b 1n 0n 1b
8
48.75
#4
1n 1b .5n .5b .5n .5b 1n 0b 1n 1b 1n
8
45.25
#5
(2240)
- 1b 1n 1b .5b 1n .5b 0n 1n 0b 1b
7
38.5
#6
(1986)
1b 1b .5n .5n 1b .5b .5n 0b 1b 0n 1n
7
36.25
#7
(1834)
1n 0n 0b 1n 1b 1b 0n 1b 1n 1b 0n
7
34
#8
1n 1b 0n 1b .5b .5n 1b 1n 0b 0n 1b
7
33.75
#9
1n 1b 0n 1b 1b 1n 0n 0b 1n 1b 0b
7
31
#10
0n 1b 1n 0n 1b .5n 1b 1n 1b 0b 0n
6.5
32.25
#11
0n 1b 1b 0n 1n .5b 0b 0n 1b 1n 1b
6.5
27.75
#12
1b 1n 0b 1n 0b 0b 1n 0n 1b 1b -
6
36
#13
1b 0n 1n 1b 0b 1n 0b 0n 1b 0n 1b
6
30
#14
0n 1b 1n 0n 0b 1n 1b 1n 0b 1b 0n
6
26
#15
- - 1n 1b 1n 1b 0n 1b 0b 1n 0b
6
25.5
#16
1b 0b 1n 1b 0n 1n 0b 0n 1b 1n 0n
6
21
#17
1b 1n .5b 0n 1b .5n 0n 0b - 1n .5b
5.5
27.25
#18
- 0n 0b 0b .5n 1n 1b 1b 0n 1b 1n
5.5
24.25
#19
(1859)
0n 1b 0b 0n 1n 0b 1n 1b 0n 1b .5n
5.5
23.75
#20
1n 0b .5n 1b 0n 1b 1n 1b 0n 0b 0n
5.5
21.75
#21
(1840)
0n - 1b 1n 1n 0b 1n 0b 0n 1b 0n
5
19.5
#22
- - - 1b 1b 1n 1b 1b 0n - -
5
18
#23
- 0n 1b 0n 0b 1n 1b 0n 0b 1n 1n
5
17
#24
(1618)
- 1n 0b 0n 0b 1n 0n 1b 1n 0n 1b
5
15
#25
- 0n 0b 1n 0n 1b 1b 1n 0n 0b 1b
5
14