US Chess Rapid Open

Club: USChess
Puntuación: Aberto 52 xogadores 11:00, 27 de xuño de 2020