معمای شطرنج 3


 • 3 years ago · Quote · #1

  asghar_b

   

   در یکی از بازی های سریع موقعیت ذیل پیش آمد حرکت پیشنهادی برای سفید 

   زمان را بخاطر داشته باشید  بازی سریع است

  این یک بازی روزانه است 

  سیاه در حرکت اخر با وزیر پیاده سفید را گرفته است حرکت پیشنهادی برای سفید

   
Back to Top

Post your reply: