IRAN PREMIERE CHESS LEAGUE

  • IRAN Iran 
  • Formed: Jul 29, 2012
  • IRAN PREMIERE CHESS LEAGUE FOR ALL IRANIAN CHESS TEAMS لیگ برتر شطرنج تیم های ایران برای همه تیم های ایرانی در سایت فقط مدیران تیم های ایرانی جهت برنامه ریزی و مدیریت لیگ می توانند در این تیم عضو شوند