Super Admins


Slovenian Chess Club

  • Slovenia 
  • Formed: Apr 13, 2009
  • Slovenski šahovski klub. Poudarek je na medsebojnem druženju, izmenjavi mnenj glede šahovskih strategij, taktik, idr. Seveda bomo ob malo večjem številu (min. 20) sodelovali tudi v TML CHAMPIONSHIP ter ekipnih dvobojih in vote chessu.

Recent ActivityCommentsDateCreator
Vprašanja in predlogi 1 6/11/09 dean_slo
Dobrodošli 1 6/11/09 dean_slo
See All Recent Group Activity